Auburn Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11Norfolk State1:00 AM UTC
Nov 16@Indiana State4:30 PM UTC
Nov 25Winthrop12:00 AM UTC
Nov 30@Dayton12:00 AM UTC