Duke Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 11ElonW9768
Nov 12Utah ValleyW9969
Nov 15@Michigan StateW8881
Nov 18Southern UniversityW7861
Nov 21Furman12:00 AM UTC
Nov 23Portland State9:30 PM UTC
Nov 30@Indiana2:30 AM UTC