Kent State Basketball 2017 schedule

November
Tickets
Nov 12Youngstown State2:00 AM UTC
Nov 19Mississippi Valley State8:00 PM UTC
Nov 21SE Louisiana6:00 PM UTC
Nov 25@Valparaiso12:30 AM UTC
Nov 25Loyola (IL)10:00 PM UTC
Nov 30@Norfolk State1:00 AM UTC